రుణమే మరణ శాసనం

3 నెలలు.. 156 ప్రాణాలు! పొలాల్లోనే ప్రాణాలు తీసుకుంటున్న రైతులు 50 శాతం కౌలుదారులే! ప్రైవేటు అప్పులతో ఛిన్నాభిన్నం సాయం లేదు.. చర్యల్లేవు సర్కారు మొద్దు నిద్ర రాష్ట్రంలో వ్యవసాయమే మాయాజూదంలా మారిపోయింది. ఈ జూదాన్ని నమ్మి రైతులు అప్పు చేయటమన్నది..…
Continue Reading