రైతాంగంపై వాతావ‘రణం’!

భూవాతావరణంలో వస్తున్న పెనుమార్పుల ప్రభా వం మనకు నిత్యమూ అనుభవంలోకి వస్తూనే ఉంది. వ్యవసాయం ప్రధానంగా వాతావరణంపై ఆధారపడి సాగే ఉత్పత్తి కార్యకలాపం. నిజానికి వాతావరణంలోని మార్పులు, వ్యవసాయం పరస్పరం ప్రభావాన్ని నెరపుతుంటాయి. వాతావరణంలోని మార్పు ల ప్రభావాన్ని తక్కువగా అంచనావేయడం…
Continue Reading

Farmers increasingly using weather insurance to mitigate risks from climate change

http://economictimes.indiatimes.com/news/economy/agriculture/farmers-increasingly-using-weather-insurance-to-mitigate-risks-from-climate-change/articleshow/15263801.cms NEW DELHI: More farmers are using weather insurance to mitigate risks from climate change. Top two weather insurers -- Agricultural Insurance Corporation (AIC) and ICICI Lombard -- say business is growing at 25%…
Continue Reading