ప్రజలకు నిర్ణయాధికారం కావాలి: Ramanjaneyulu

 http://www.andhrajyothy.com/districtNewsShow1.asp?subCat=6&ContentId=20027&date=10/13/2012 (ఆంధ్రజ్యోతి, హైదరాబాద్ సిటీ ) ఆంధ్రజ్యోతి: అంతర్జాతీయ జీవ వైవిధ్య సదస్సు వల్ల ఏమైనా ప్రయోజనముందంటారా? జీవీ రామాంజనేయులు: అభివృద్ధి చెందిన దేశాల్లో జీవ వైవిధ్యం పెద్దగా కనిపించదు. అభివృద్ధి చెందుతున్న దేశాల్లో ఎక్కువగా కనిపిస్తుంది. దీన్ని వాణిజ్య అవసరాల…
Continue Reading

Bt Brinjal is safe, claims NIN

http://timesofindia.indiatimes.com/city/hyderabad/Bt-Brinjal-is-safe-claims-NIN/articleshow/16344961.cms HYDERABAD: Is Bt Brinjal safe? The demonisation of BT crops got a push with the parliamentary committee on agriculture in its report submitted last month commenting that transgenics in food crops…
Continue Reading