వ్యవసాయ బడ్జెట్-2013-14 కు రైతు స్వరాజ్య వేదిక, సుస్థిర వ్యవసాయ కేంద్రం, అఖిల పక్ష రైతుసంఘాల ప్రతిపాదనలు

అనేక సంవత్సరాల పోరాటం తర్వాత, ఆంధ్ర ప్రదేశ్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రత్యెక వ్యవసాయ బడ్జెట్ ప్రవేశ పెట్టడానికి సుముఖత వ్యక్తం చేసింది.  అయితే ఈ వ్యవసాయ బడ్జెట్ కేవలం నిధులు కేటాయింపు గా మాత్రమే చూడకుండా, వ్యవసాయానికి దిశానిర్దేశం చేసే విధంగా వుండాలి అని కోరుతూ, సుస్థిర వ్యవసాయ కేంద్రం, అఖిల పక్ష రైతు సంఘాలు, ఏ.పి. రైతు స్వరాజ్య వేదిక ఆధ్వర్యం లో చర్చించి చేసిన ప్రతిపాదనలు.

121227 AP Agricultural Budget Proposal చదవండి.

IIM students to study ‘crop holiday’ villages

The Hans India, 
 
Bhimavaram: The much discussed ‘crop holiday,’ declared by the farmers in East and West Godavari districts has drawn the attention of IIM Ahmadabad agri-business management students.
As part of their rural immersion programme, the IIM has decided to depute two teams of students to study the issue in its totality. Each team consists of seven students. IIM-Ahmadabad has taken this decision at the behest of the Kisan Service Organisation, an NGO based at Hyderabad.
Akkineni Bhavani Prasad, it’s general secretary disclosed this to media here. Kisan Service Organisation, with its active support of Rythu Karyacharana Samithi is making arrangements to facilitate the study.
Korukollu under Palakoderu mandal in West Godavari district and Kodurupadu village under Allavaram mandal in East Godavari district where crop-holiday is being observed have been selected for pilot study, according to Mr Prasad. Student teams will be arriving at Korukollu and Kodurupadu in December and stay there for full 15 days.
They will conduct household survey with a special emphasis on agriculture. The study includes village profile, occupational patterns, levels of participation in village panchayat functioning, income flow of BPL families etc. This is first phase of programme and the same teams will visit the same villages in the second phase, possibly in April, 2012.
Profile of students to be deputed are IITians, doctors, engineers of different streams and students of agriculture, dairy and bio-technology. Six of them are girl students.
Taking advantage of the proposed study, the farmers’ bodies are contemplating to place the findings of the study to the Planning Commission of India.
Speaking to newsmen, Rythu Karyacharana Samithi leader M V Suryanarayana Raju said that issues relating to unrest among farmers is a national issue and need to focused nationally. He thanked the IIM Ahmadabad for undertaking this crucial study.
Former Member of Parliament Yerra Narayana Swami, who participated in the press conference termed the former Chief Secretary Mohan Kanda’s report ‘bureaucratic,’ catering to the needs of the State government.
Since, the issues relating to unrest among farmers and crisis in agriculture are of immense significance in policy planning, they needed a critical evaluation, he said.